Over Vox Humana

Het Mannenkoor RCM Vox Humana is een regionaal mannenkoor, opgericht in 1970.  Het koor heeft een repertoire met een grote variatie: kerkelijke muziek in diverse stijlen, waaronder Latijnse missen, maar ook negro spirituals en melodieën uit musicals en de operawereld en ook Russische muziek.

Hoewel oorspronkelijk opgericht als een christelijk mannenkoor, staat het koor open voor mannen van alle gezindten en ook voor hen die geen binding met een kerkgenootschap hebben. Deze laatste groep dient zich te realiseren dat het koor elk jaar enkele keren medewerking verleent aan diensten in protestantse of rooms katholieke kerken.

De leden komen zowel uit Leiden als uit de omliggende gemeenten, onder andere Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Voorschoten en Voorhout. Het aantal leden willen we graag uitbreiden, enerzijds omdat we veel meer mannen het plezier van zingen in onze vereniging willen laten ervaren, maar ook met het oog op de continuïteit van het koor.

Vaak wordt gedacht dat je pas lid kunt worden van een koor als je goed kunt zingen. Uiteraard is een goede stem belangrijk, maar de ervaring leert dat de kwaliteit van een stem verbetert door een juist gebruik. Daarom wordt er in het koor aandacht besteed aan stemvorming. Nieuwe leden worden geplaatst tussen leden met veel koorervaring en worden, indien nodig, wegwijs gemaakt in de muziekstukken. Dus niet de zangervaring maar het enthousiasme voor zingen en verenigingsleven moeten de belangrijkste redenen voor aansluiting bij ons koor zijn.

In het verleden zijn diverse (buitenlandse) koorreizen gemaakt. In de loop der jaren zijn er verschillende concertreizen gemaakt, o.a. een concertreis naar Berlijn  Tijdens die reis werd een concert gegeven in de Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche en werd medewerking verleend aan een kerkdienst in de Emmauskirche aldaar. Ook waren er  koorweekenden zoals  in Oost Nederland. Tijdens dat weekend zijn, samen met plaatselijke koren, concerten gegeven in Almelo en Oldenzaal. Verder is er deelgenomen aan korendagen in Monnikendam, Middelburg, Alphen aan den Rijn en Haarlem

De wekelijkse repetitie is op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de CBS Joris de Witte school aan de Jan Wolkerslaan 16 te Oegstgeest.

Iedere belangstellende is daar van harte welkom. Schroom niet om eens vrijblijvend binnen te komen. Het verplicht u tot niets. U kunt contact leggen met de secretaris Piet Wilschut (0712-475 793) of vice-voorzitter Ed van der Zeeuw (06-20987205)